Sekretess

 

LAG Sweden AB ska genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder begränsa tillgången till personuppgifterna och endast ge behörighet till sådan personal som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra sina åtaganden.

 

LAG Sweden AB ska behandla personuppgifter med sekretess enligt lagen om offentlighet och sekretess (2009:400), samt att personer med behörighet att behandla personuppgifterna hos LAG Sweden har ingått särskild sekretessförbindelse eller upplysts om att särskild tystnadsplikt föreligger enligt avtal eller gällande rätt.

 

ÅTER TILL KONTAKT

e-post: info@lag.se   Telefon: +46 (0)11 33 99 60

LAG Sweden AB     Viggengatan 6     602 09 NORRKÖPING

© LAG Sweden 2021